Behandeltraject
terugval preventie
Home
Keurmerk basis ggz
Kwaliteitsstatuut
E-Health
Vestigingen
Coaching trajecten
Arbeids reintegratie
Wachttijden
Contact
Vergoedingen
Sitemap
Gastenboek
Privacy Protocol

Privacy Protocol NPCB Psychologen

In het kader van de nieuwe privacy wetgeving zal via deze pagina nader worden ingegaan op de privacy protocol van het Nederlands Psychologen & Coaching Bureau. In eerste instantie wordt er gekeken naar de bescherming van uw gegevens gedurende de verwijzing van de huisarts naar het NPCB, welke gegevens het NPCB van u nodig heeft en waarvoor deze gegevens nodig zijn. Hoe lang uw gegevens worden bewaard en hoe het gaat met uw toestemming voor verwerking van de gegevens en informatie aan derden.

Aanmelding via de huisarts

 Mocht u samen met uw huisarts afspreken dat u verwezen wordt naar een psycholoog van het NPCB, dan zal de huisarts uw gegevens via een beschermde mailaccount doorgeven aan het NPCB. Het kan ook zijn dat de huisarts u verzoekt zelf telefonisch contact op te nemen met het NPCB. Bij een verwijzing zijn de volgende gegevens nodig:

Uw naam, adres, postcode en woonplaats, uw geboorte datum, telefoonnummer en bsn nummer.

Uitdraai Vecozo

Nadat u zich heeft aangemeld bij het NPCB, zullen op grond van uw gegevens (geboortedatum en bsn nummer) via Vecozo( systeem waar alle verzekerden in staan vermeld, met de volgende gegevens; bij wie u verzekerd bent, uw polisnummer, vanaf wanneer u verzekerd bent en hoe u verzekerd bent) een uitdraai worden gemaakt van uw gegevens zoals deze staan vermeld in Vecozo. Dit is nodig om de geldigheid van uw verzekering te kunnen vaststellen)

Na deze uitdraai wordt er een persoonlijke behandeldossier gemaakt, met hierin de uitdraai van Vecozo, de verwijzing van de huisarts, de behandelovereenkomst, het intakeverslag, de testformulieren en uiteindelijk het eindverslag. Dit dossier wordt in een afgesloten archief bewaard. Ook worden deze gegevens opgenomen in ons digitale cliëntensysteem Intramed. Deze gegevens zijn niet voor anderen toegankelijk.

Behandelovereenkomst

 

NPCB psychologen
info@npcb.nl