NPCB Psychologen
Professionele psychologen - geen wachtlijsten
 

Vergoeding via zorg prestatiemodel

NPCB psychologen hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars in Nederland.

De psychologische zorg wordt vergoedt vanuit het basis pakket, er is wel een eigen bijdrage van euro 385 per jaar. Dit betekent dat u de eerste euro 385 zelf betaald. Mocht u vanwege uw inkomen hier problemen mee ondervinden, dan kan het NPCB u ondersteunen in een aanvraag voor bijzondere bijstand.


Vanaf 2022 worden de psychologische behandelingen vergoedt via het zorg prestatiemodel. Dit is een model met tarieven welke is opgesteld door het NZA (Nederlands Zorg Autoriteit) De hoogte van de te vergoeden tarieven verschilt per zorgverzekeraar en is opgenomen in de overeenkomst tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Meer informatie hierover kunt u vinden bij uw zorgverzekeraar. 


Niet tijdig verschijnen/ afzeggen afspraak

Als u een afspraak hebt gemaakt met de psycholoog en u wilt deze verplaatsen of afzeggen dan kunt u dit via 023-5577501 of per mail naar info@npcb.nl doorgeven. Als u uw afspraak niet tijdig afzegt of in het geheel niet verschijnt, dan wordt dit bij u in rekening gebracht omdat de zorgverzekeraar dit niet vergoedt. Er wordt u dan een factuur gestuurd van euro 78.50, exclusief de BTW van euro 16.44, Totaal euro 95.

 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn